προϊόντα

Διαιρέτης ισχύος RF

 • Διαιρέτης ισχύος RFTYT Low PIM Cavity

  Διαιρέτης ισχύος RFTYT Low PIM Cavity

  Ο διαιρέτης ισχύος κοιλότητας χαμηλής ενδοδιαμόρφωσης είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονική συσκευή σε συστήματα ασύρματων επικοινωνιών, που χρησιμοποιείται για τη διαίρεση του σήματος εισόδου σε πολλαπλές εξόδους.Έχει τα χαρακτηριστικά της χαμηλής παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης και της υψηλής κατανομής ισχύος και χρησιμοποιείται ευρέως σε συστήματα επικοινωνίας μικροκυμάτων και κυμάτων χιλιοστών.

  Ο διαιρέτης ισχύος κοιλότητας χαμηλής ενδοδιαμόρφωσης αποτελείται από μια δομή κοιλότητας και εξαρτήματα σύζευξης και η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στη διάδοση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων εντός της κοιλότητας.Όταν το σήμα εισόδου εισέρχεται στην κοιλότητα, εκχωρείται σε διαφορετικές θύρες εξόδου και ο σχεδιασμός των εξαρτημάτων σύζευξης μπορεί να καταστείλει αποτελεσματικά τη δημιουργία παραμόρφωσης ενδοδιαμόρφωσης.Η παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης των διαχωριστών ισχύος κοιλότητας χαμηλής ενδοδιαμόρφωσης προέρχεται κυρίως από την παρουσία μη γραμμικών εξαρτημάτων, επομένως η επιλογή και η βελτιστοποίηση των εξαρτημάτων πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό.

 • RFTYT Power Divider One Point Two, One Point Three, One Point Four

  RFTYT Power Divider One Point Two, One Point Three, One Point Four

  Ο διαιρέτης ισχύος είναι μια συσκευή διαχείρισης ισχύος που χρησιμοποιείται για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφορετικές ηλεκτρικές συσκευές.Μπορεί να παρακολουθεί, να ελέγχει και να διανέμει αποτελεσματικά την ισχύ για να εξασφαλίσει την κανονική λειτουργία διαφόρων ηλεκτρικών συσκευών και την ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.Ένας διαιρέτης ισχύος συνήθως αποτελείται από ηλεκτρονικές συσκευές ισχύος, αισθητήρες και συστήματα ελέγχου.

  Η κύρια λειτουργία ενός διαιρέτη ισχύος είναι να επιτυγχάνει τη διανομή και τη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας.Μέσω ενός διαιρέτη ισχύος, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να κατανεμηθεί με ακρίβεια σε διαφορετικές ηλεκτρικές συσκευές για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας κάθε συσκευής.Ο διαιρέτης ισχύος μπορεί να ρυθμίσει δυναμικά την παροχή ρεύματος με βάση τη ζήτηση ισχύος και την προτεραιότητα κάθε συσκευής, να εξασφαλίσει την κανονική λειτουργία σημαντικού εξοπλισμού και να κατανείμει ηλεκτρική ενέργεια εύλογα για να βελτιώσει την απόδοση της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας.