προϊόντα

RF Hybrid Combiner

  • Συνδυασμός και ενίσχυση σήματος RFTYT RF Hybrid Combiner

    Συνδυασμός και ενίσχυση σήματος RFTYT RF Hybrid Combiner

    Ο υβριδικός συνδυαστής RF, ως βασικό συστατικό των συστημάτων ασύρματης επικοινωνίας και του ραντάρ και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών ραδιοσυχνοτήτων, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως.Η κύρια λειτουργία του είναι να αναμιγνύει σήματα εισόδου RF και νέα μικτά σήματα εξόδου. Ο υβριδικός συνδυαστής RF έχει τα χαρακτηριστικά χαμηλής απώλειας, μικρού στάσιμου κύματος, υψηλής απομόνωσης, καλής ισορροπίας πλάτους και φάσης και πολλαπλών εισόδων και εξόδων.

    Το RF Hybrid Combiner είναι η ικανότητά του να επιτυγχάνει απομόνωση μεταξύ των σημάτων εισόδου.Αυτό σημαίνει ότι τα δύο σήματα εισόδου δεν θα παρεμβάλλονται μεταξύ τους.Αυτή η απομόνωση είναι πολύ σημαντική για συστήματα ασύρματης επικοινωνίας και ενισχυτές ισχύος ραδιοσυχνοτήτων, καθώς μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τις διασταυρούμενες παρεμβολές σήματος και την απώλεια ισχύος.